Trwa ładowanie proszę czekać ...

Usługi wylicytowane w sieci, a odstąpienie od umowy.

17 maja 2017

W sieci możemy nabywać nie tylko produkty fizyczne. Wiele serwisów aukcyjnych umożliwia sprzedaż i kupno usług. Czy od takiej umowy konsument może odstąpić? Okazuje się, że tak. Jednak warto pamiętać, że serwis aukcyjny nie jest w tym przypadku stroną. Jeżeli klient trafi na nieuczciwego wykonawcę, roszczenia powinien kierować w jego stronę. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między wykonawcą, a zamawiającym usługę, a serwis aukcyjny nie ma z nią nic wspólnego.

Organizator aukcji nie odpowiada za szkody
Na organizatora aukcji nie można zrzucić odpowiedzialności za szkody, które ponosi konsument. Nie ma on przecież wpływu na brak odpowiedzialności użytkowników, zdolność zleceniobiorców do wykonywania oferowanych usług czy wypłacalność zleceniodawców. Jego rola ogranicza się do stworzenia użytkownikom zarejestrowanym w systemie warunków do zawarcia transakcji. Zadaniem właściciela serwisu jest udostępnienie środków technicznych np. serwerów, które pozwalają na sprawne przeprowadzenie licytacji. Serwis powinien jednak weryfikować dane dotyczące usług oraz eliminować działania nielegalne lub niezgodne z regulaminem.

10 dni na rezygnację z usługi
Usługodawcy, którzy oferują swoje świadczenia w sieci muszą liczyć się z możliwością rezygnacji klienta w ciągu 10 dni od momentu zawarcia umowy. Konieczne jest wysłanie przez konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ta zasada dotyczy wszystkich umów zawieranych na odległość, bez jednoczesnej obecności stron. Należy jednak pamiętać, że prawo do rezygnacji z usługi przysługuje konsumentowi tylko wówczas, gdy wykonawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskich przepisów, czyli osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką.

Wyjątki od zasady
Istnieją pewne wyjątki od wymienionej zasady, które z pewnością są korzystne dla przedsiębiorców działających w sieci. Prawo o odstąpieniu od umowy nie przysługuje, jeżeli wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem 10 dni od momentu zawarcia umowy. Zamawiający usługę musi jednak wyrazić wówczas zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia. Bez takiej zgody przepis o odstąpieniu od umowy nadal obowiązuje.

Konsument nie może zrezygnować z usługi, jeżeli przedmiot umowy posiada właściwości określone w zamówieniu albo związane konkretnie z jego osobą. Przykładem takich umów są umowy o stworzenie strony internetowej czy mebli na tzw. zamówienie. Nie można również zrezygnować z usług, których efektem finalnym są spersonalizowane produkty. Dzięki tym odstępstwom przedsiębiorcy nie muszą ponosić niepotrzebnych kosztów.